Centrala KOWR - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP (Nr 1722/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych MFP (Nr 1722/2018/C)

Termin składania ofert: 06-11-2018 godz. 1200

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2018/S 200-454091)                      

opublikowano 17-10-2018

 
        Zmiana ogłoszenia (2018/S 210-480004)           opublikowano 31-10-2018  
        Zmiana ogłoszenia (2018/S 212-485229)           opublikowano 03-11-2018  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 SIWZ              

opublikowano 17-10-2018

 
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 17-10-2018  
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)               opublikowano 17-10-2018  
Zmiana treści SIWZ          opublikowano 26-10-2018  
Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ          opublikowano 30-10-2018  
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 30-10-2018  

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert Edytowalny wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej opublikowano 07-11-2018
   

 

Wynik postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty opublikowano 30-11-2018

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-11-30 16:43:44
Data i godzina publikacji:
2018-10-17 17:55:55

Menu Zamówienia publiczne