Centrala KOWR - Dostawa artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 (Nr 1017/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Dostawa artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 (Nr 1017/2018/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 17.07.2018 r. DO GODZINY 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część A) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część B) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 08.06.2018 r. (XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami (zadania częściowe nr 1-10, 12-17) - (folder skompresowany) - opublikowano 08.06.2018 r. (.7z)

Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór umowy - zadania częściowe 1-10, 12-17 (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 4 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 4 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5a do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5a do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5b do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5b do umowy (.doc)

     Załącznik nr 6 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 8 do umowy (.pdf)

Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami (zadanie częściowe nr 11 - ser podpuszczkowy dojrzewający) - (folder skompresowany) - opublikowano 08.06.2018 r. (.7z)

Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór umowy - zadanie częściowe nr 11 - ser podpuszczkowy dojrzewający (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 4 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 4 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5a do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5a do umowy (.doc)

     Załącznik nr 5b do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 5b do umowy (.doc)

     Załącznik nr 6 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy (.doc)

     Załącznik nr 8 do umowy (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór oświadczeń - opublikowano 08.06.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 do SIWZ - wzór oświadczeń - opublikowano 08.06.2018 r. (.doc)

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) - opublikowano 20.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (2) - opublikowano 21.06.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (3) - opublikowano 04.07.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (4) - opublikowano 10.07.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (5) - opublikowano 13.07.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 18.07.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (do edycji) - opublikowano 18.07.2018 r.

 

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 1-9, 12-17

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 1-9, 12-17 - opublikowano 13.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik do informacji o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 1-9, 12-17 - opublikowano 13.08.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 10 i 11

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 10 i 11 - opublikowano 16.08.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Konrad Binkiewicz
Data wprowadzenia infromacji:
2018-06-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-05 07:46:20
Data i godzina publikacji:
2018-06-08 07:48:08