Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy ryżu białego, kabanosów wieprzowych, miodu nektarowego wielokwiatowego oraz gołąbków w sosie pomidorowym do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 (Nr 1335/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy ryżu białego, kabanosów wieprzowych, miodu nektarowego wielokwiatowego oraz gołąbków w sosie pomidorowym do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 (Nr 1335/2018/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 13.09.2018 r. DO GODZINY 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część A) - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część B) - opublikowano 07.07.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 2a do SIWZ - Metryka produktu - kabanosy wieprzowe - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 2a do SIWZ - Metryka produktu - kabanosy wieprzowe - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 2b do SIWZ - Metryka produktu - gołąbki w sosie pomidorowym - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 2b do SIWZ - Metryka produktu - gołąbki w sosie pomidorowym - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 07.08.2018 r. (XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4a do SIWZ - Wzór umowy - zadania częściowe nr 1 i 3 - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 4 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 4 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5a do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5a do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5b do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5b do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 6 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 8 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 8 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 4b do SIWZ - Wzór umowy - zadania częściowe nr 2 i 4 - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 1 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 3 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 4 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 4 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5a do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5a do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 5b do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 5b do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 6 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 7 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

     Załącznik nr 8 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

     Załącznik nr 8 do umowy - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 07.08.2018 r. (.doc)

 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) - opublikowano 28.08.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (2) - opublikowano 06.09.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie SIWZ (3) - opublikowano 12.09.2018 r. (.pdf)

 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 14.09.2018 r. (.pdf)

Oświadczenie dotyczące przynależności albo braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 14.09.2018 r. (.doc)

 

Informacja o wyniku postępowania - zadania częsciowe nr 1-3

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 1-3 - opublikowano 19.10.2018 r. (.pdf)

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zadaniu częściowym nr 3 - opublikowano 25.10.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o wyniku postępowania - zadania częsciowe nr 3 i nr 4

Informacja o wyniku postępowania - zadania częściowe nr 3 i nr 4 - opublikowano 26.10.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Krzysztof Zbrzeźny
Data wprowadzenia infromacji:
2018-08-07
Data i godzina ostatniej zmiany:
2018-10-26 16:09:17
Data i godzina publikacji:
2018-08-07 09:47:39