Centrala KOWR - Przedłużenie usługi subskrypcji i świadczenie usług wsparcia technicznego szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (2199/2018/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przedłużenie usługi subskrypcji i świadczenie usług wsparcia technicznego szyny integracyjnej WSO2 Enterprise Service Bus (2199/2018/C)

TERMINU SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 04.01.2019 r. DO GODZINY 12:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 20.12.2018 r. (.pdf)

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 20.12.2018 r. (.pdf)

Załączniki nr 1-6 do SIWZ - opublikowano 20.12.2018 r. (.pdf)

Edytowalne załączniki nr 1-5 do SIWZ - opublikowano 20.12.2018 r. (.doc)

Informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 08.01.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Ewa Kamińska
Data wprowadzenia infromacji:
2018-12-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-01-08 14:53:36
Data i godzina publikacji:
2018-12-20 16:15:15