Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (Nr postępowania 1160/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Przetarg nieograniczony na dostawy artykułów spożywczych do magazynów organizacji partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 (Nr postępowania 1160/2019/C)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: DO DNIA 25.09.2019 r. DO GODZINY 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 13.09.2019 r. (.pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część A) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (Część B) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - opublikowano 09.09.2019 r. (XML) - Załącznik należy pobrać i zaimportować np. do serwisu eESPD w celu jego wypełnienia (szczegóły w SIWZ)

Załącznik nr 4a - Wzór umowy na dostawy artykułu spożywczego – dla Zadań częściowych od nr 1 do nr 12 i od nr 14 do nr 19 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 4b - Wzór umowy na dostawy sera podpuszczkowego dojrzewającego - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 4c - Wzór umowy na dostawy gołąbków w sosie pomidowrowym – dla Zadania częściowego nr 20 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5a - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5b - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 9 - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 5 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 6 do SIWZ - wadium (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 7 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji bankowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 8 do SIWZ - zabezpieczenie należytego wykonania umowy (przykład gwarancji ubezpieczeniowej) - opublikowano 09.09.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 9 do SIWZ - Identyfikator postępowania w miniPortalu - opublikowano 09.09.2019 r. (.pdf)

Klucz publiczny - opublikowano 09.09.2019 r. (.ASC)

Uwaga! Klucz publiczny ma rozszerzenie ASC i jest przeznaczony do aplikacji szyfrowania. Nie należy go otwierać i kojarzyć z innymi aplikacjami.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ (1) - opublikowano 18.09.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (2) - opublikowano 19.09.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (3) - opublikowano 20.09.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (4) - opublikowano 24.09.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści SIWZ (5) - opublikowano 24.09.2019 r. (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 26.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert - Zestawienie ofert - opublikowano 26.09.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 do Informacji z otwarcia ofert - Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - opublikowano 26.09.2019 r. (.docx)

Wyniki postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania w zadaniu częściowym nr 15 - szynka wieprzowa mielona - opublikowano 18.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniach częściowych nr 7, 8, 11 i 14 - opublikowano 18.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniach częściowych nr 2 i 4 - opublikowano 22.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniach częściowych nr 10 i 18 - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniach częściowych nr 1, 6 i 17 - opublikowano 25.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w zadaniach częściowych nr 3, 5, 16 i 20 - opublikowano 28.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu częściowym nr 9 - opublikowano 29.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu częściowym nr 12 - opublikowano 30.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu częściowym nr 19 - opublikowano 31.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zadaniu częściowym nr 13 - opublikowano 05.11.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty w związku z art. 94 ust. 3 w zadaniu częściowym nr 20 - opublikowano 19.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Joanna Galewska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-12-19 11:32:50
Data i godzina publikacji:
2019-09-09 08:47:47

Menu Zamówienia publiczne