Centrala KOWR - Serwis samochodów służbowych Centrali KOWR (Nr 905/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Serwis samochodów służbowych Centrali KOWR (Nr 905/2019/C)

Termin składania ofert: 30-07-2019 r. godz. 1000

Identyfikator postępowania 3b02ddc6-a486-4a79-85bd-aad0a26ab2a2  miniPortal 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu (2019/S 121-296657)                                opublikowano 26-06-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ  opublikowano 26-06-2019
        Edytowalny załączniki nr 1 do SIWZ - Formularz oferty opublikowano 26-06-2019
        Załącznik nr 2 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) opublikowano 26-06-2019

        Załącznik nr 4 do SIWZ - Identyfikator postępowania i klucz publiczny 

opublikowano 26-06-2019
Wyjaśnienia SIWZ  opublikowano 22-07-2019

 

Otwarcie ofert

Informacja z otwarcia ofert         Odwiadczenie dot. grupy kapitałowej       opublikowano 31-07-2019

 

Wynik postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty                                                  opublikowano 04-09-2019

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-06-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-09-04 11:22:39
Data i godzina publikacji:
2019-06-26 12:26:06