Centrala KOWR - Wsparcie techniczne i subskrypcja dla sprzętu i oprogramowania Check Point (789/2019/C) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Wsparcie techniczne i subskrypcja dla sprzętu i oprogramowania Check Point (789/2019/C)

Zmieniony termin składania ofert: 10-06-2019 r. godz. 1000

Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu (553244-N-2019) opublikowano 28-05-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (540112648-N-2019) opublikowano 05-06-2019

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

SIWZ            Edytowalne załączniki 1-3 do SIWZ (zip) opublikowano 28-05-2019
Wyjaśnienia i zmiana SIWZ opublikowano 05-06-2019

 

Otwarcie ofert
Informacja z otwarcia ofert opublikowano 10-06-2019

 

Rozstrzygnięcie postępowania
Wybór oferty najkorzystniejszej opublikowano 26-06-2019

Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Artur Andrzejewski
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-28
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-26 15:53:29
Data i godzina publikacji:
2019-05-28 14:14:14