KOWR OT Poznań - dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników KOWR OT w Poznaniu - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego dla pracowników KOWR OT w Poznaniu

Składanie ofert 16.04.2019 godz. 08:00 Otwarcie ofert: 16.04.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówineia                                                                                                                                   

SIWZ

 załączniki nr 4,5,7 do SIWZ

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                                   

zestawienie z otwarcia ofert

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej                                                                                                                                 

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia                                                                                                                          

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Staszak
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-03
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-05-15 11:32:28
Data i godzina publikacji:
2019-04-03 13:54:11