KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.43.2019 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługi geodezyjne - numer postępowania POZ.WOP.260.43.2019

Termin składania ofert 26.08.2019 godz. 10:00 Termin otwarcia ofert 26.08.2019 godz. 12:00

ogłoszenie o zamówieniu                                                                                                                                    

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia                                                                                                                                   

SIWZ

 

 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)                                                                                                                                  

  formularz JEDZ (plik w postaci xml)

 

 Klucz publiczny i identyfikator postępowania                                                                                                                                

 identyfikator postępowania i klucz publiczny

 

Formularz ofertowy wraz zał. grupy kapitałowej - wersja edytowalna                                                                                                                                   

http://bip.kowr.gov.pl/uploads/pliki/ico/doc.gif formularz ofertowy, grupy kapitałowe

 

zestawienie z otwarcia ofert                                                                                                                               

zestawienie z otwarcia ofert

 

ogłoszenie o wynikach postępowania wraz z oceną punktową złożonych ofert                                                                                                                              

ogłoszenie o wynikach postępowania

ocena punktowa ofert

 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie części 2 i nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 3                                                                                                                              

ogłoszenie o udzieleniu/nieudzieleniu zamówienia w zakresie części: 2 i 3

  

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części 1                                                                                                                              

ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia w zakresie części: 1

 ogłoszenie o zmianie umowy 1

ogłoszenie o zmianie umowy 2                                                                                                        


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Radosław Stróżyk
Autor ostatniej zmiany:
Edyta Kiałka-Kosowska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-09
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-06-02 09:48:44
Data i godzina publikacji:
2019-07-09 11:37:46