KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługa archiwizacji dokumentacji stanowiącej zasób aktowy KOWR OT w Pruszczu Gdańskim i Słupsk oraz uporządkowanie dokumentów w miejscowości Otłówko, gm. Gardeja - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Pruszcz Gdański - Usługa archiwizacji dokumentacji stanowiącej zasób aktowy KOWR OT w Pruszczu Gdańskim i Słupsk oraz uporządkowanie dokumentów w miejscowości Otłówko, gm. Gardeja

Postępowanie nr WOP.PRU.260.15.2019. Termin składania ofert do dnia 16 maja 2019 r do godz. 11:00.

  • Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej

Załącznik do pisma nr 1 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - poprawiona

Załącznik do pisma nr 2 - Załączniki nr 1-6 do SIWZ w wersji edytowalnej - poprawione

Zmieniony Formularz ofertowy z dn. 10.05.2019 r.

  • Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

  • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1 i 2

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Dominika Warzyńska
Autor ostatniej zmiany:
Dominika Warzyńska
Data wprowadzenia infromacji:
2019-05-08
Data i godzina ostatniej zmiany:
2019-06-03 13:52:28
Data i godzina publikacji:
2019-05-08 14:21:47