Centrala KOWR – usługa sporządzania i dostarczania codziennego monitoringu prasy, radia, telewizji i Internetu na temat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego działalności w latach 2020-2021 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – usługa sporządzania i dostarczania codziennego monitoringu prasy, radia, telewizji i Internetu na temat Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jego działalności w latach 2020-2021

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 19.12.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 19.12.2019 r. (.pdf)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 19.12.2019 r. (.pdf)

Formularz oferty - opublikowano 19.12.2019 r. (.docx)

 

Wybór oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 30.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Ernest Jaworowski
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-19
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:12
Data i godzina publikacji:
2019-12-19 13:15:46

Menu Zamówienia publiczne