Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 60 000 szt. certyfikowanych jabłek na Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy 60 000 szt. certyfikowanych jabłek na Konferencję Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Harmongram dostaw - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Protokół zdawczo-odbiorczy - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Protokół częściowy - opublikowano 26.11.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 26.11.2018 r. (.docx)

 

Wybór oferty

 

 Informacja o wyborze oferty - opublikowano 29.11.2018 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Kornelia Duda
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-26
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:06
Data i godzina publikacji:
2018-11-26 10:40:27