Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące projektu, składu i przygotowania do druku plakatów dotyczących realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020” - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe dotyczące projektu, składu i przygotowania do druku plakatów dotyczących realizacji „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór umowy z załącznikami - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3a - Wytyczne do wykonania plakatu informującego o dystrybucji w POPŻ - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 3b - Wytyczne do wykonania plakatu informującego o działaniach towarzyszących w POPŻ - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 4 - Logotypy - opublikowano 16.07.2019 r. (.zip)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3a - Wytyczne do wykonania plakatu informującego o dystrybucji w POPŻ - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)

Załącznik nr 3b - Wytyczne do wykonania plakatu informującego o działaniach towarzyszących w POPŻ - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)

 

Zmiana treści zapytania ofertowego - opublikowano 17.07.2019 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe - opublikowano 17.07.2019 r. (.pdf)

 

Zmiana treści zapytania ofertowego - opublikowano 18.07.2019 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe - opublikowano 18.07.2019 r. (.pdf)

Odpowiedzi na pytania - opublikowano 19.07.2019 r. (.pdf)

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 24.07.2019 r. do godziny 12:00

 

Wybór oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 05.08.2019 r. (.pdf)

 

Unieważnienie postępowania

 
Informacja o unieważnieniu postępowania - opublikowano 23.08.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Barbara Kostrubiec
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:16
Data i godzina publikacji:
2019-07-16 13:22:10

Menu Zamówienia publiczne