Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na kompleksowej organizacji wizyty studyjnej w Polsce zagranicznych kucharzy i influencerów kulinarnych – przedstawicieli zagranicznych środowisk specjalizujących się w problematyce kulinarnej i promocji żywności. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR – Zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na kompleksowej organizacji wizyty studyjnej w Polsce zagranicznych kucharzy i influencerów kulinarnych – przedstawicieli zagranicznych środowisk specjalizujących się w problematyce kulinarnej i promocji żywności.

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO!

Zapytanie ofertowe

 

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 09:00

 

Wyjaśnienia Zapytania ofertowego - opublikowano 26.07.2019 r. (.pdf)

Wyjaśnienia i zmiana treści Zapytania ofertowego - opublikowano 24.07.2019 r. (.pdf)


Zapytanie ofertowe - opublikowano 24.07.2019 r. (.pdf)
   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - opublikowano 24.07.2019 r. (.doc)
   Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 24.07.2019 r. (.docx)
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 24.07.2019 r. (.pdf)
   Załącznik nr 5 do IPU - Wstępna deklaracja uczestnictwa w wizycie studyjnej w Polsce_wersja w j. angielskim - opublikowano 24.07.2019 r. (.doc)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dokumenty przed zmianami:

Zapytanie ofertowe - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)
   Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)
   Załącznik nr 2 - Wzór umowy z załącznikami - opublikowano 16.07.2019 r. (.docx)
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 16.07.2019 r. (.pdf)
   Załącznik nr 5 do IPU - Wstępna deklaracja uczestnictwa w wizycie studyjnej w Polsce_wersja w j. angielskim - opublikowano 16.07.2019 r. (.doc)

 

Wynik postępowania

 

Informacja o wyniku postępowania - opublikowano 20.08.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Kwiecień
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:15
Data i godzina publikacji:
2019-07-16 14:22:10

Menu Zamówienia publiczne