Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej na 2020 rok. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na dostawę prasy krajowej i zagranicznej w wersji papierowej oraz elektronicznej na 2020 rok.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Termin składania ofert: do końca dnia 5.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe - opublikowano 02.12.2019 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 02.12.2019 r. (.docx)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 02.12.2019 r. (.pdf)

Pytanie - zmiana treści formularza ofertowego i załącznika nr 1 Istotnych Postanowień Umowy

 Pytanie - opublikowano 04.12.2019 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - zmiana - opublikowano 04.12.2019 r. (.docx)

Istotne Postanowienia Umowy - zmiana - opublikowano 04.12.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 09.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-02
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:11
Data i godzina publikacji:
2019-12-02 14:52:42

Menu Zamówienia publiczne