Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na opracowanie w postaci raportu recenzji z wykonania badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestnictwo w odbiorze poszczególnych etapów w ramach projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy” - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na opracowanie w postaci raportu recenzji z wykonania badań naukowych i prac rozwojowych oraz uczestnictwo w odbiorze poszczególnych etapów w ramach projektu „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap pilotażowy”

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 16.04.2019 r. (.pdf)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego - Formularz ofertowy - opublikowano 16.04.2019 r. (.doc)

Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego - Wykaz personelu realizującego zamówienie - opublikowano 16.04.2019 r. (.doc)

 

Zapytanie ofertowe

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 20.05.2019 r. (.pdf)

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego - opublikowano 24.05.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-04-16
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:16
Data i godzina publikacji:
2019-04-16 11:44:40