Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (CEN.BA.WL.230.19.2020.MMU) - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę Zamawiającemu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (CEN.BA.WL.230.19.2020.MMU)

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Uwaga - Zmiana terminu składania ofert - Nowy termin składania ofert: 30.04.2020 r. do godziny 12:00

 

Termin składania ofert: 24.04.2020 r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe - opublikowano 17.04.2020 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 17.04.2020 r. (.docx)

Istotne Postanowienia Umowy - opublikowano 17.04.2020 r. (.pdf)

 

Pytania i odpowiedzi - zmiana Formularza ofertowego

 

Pytania i odpowiedzi - opublikowano 22.04.2020 r. (.pdf)

Formularz ofertowy po zmianach - opublikowano 22.04.2020 r. (.docx)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 06.05.2020 r. (.pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia - opublikowano 28.05.2020 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Maciej Mituła
Data wprowadzenia infromacji:
2020-04-17
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-05-28 15:00:36
Data i godzina publikacji:
2020-04-17 11:21:47

Menu Zamówienia publiczne