Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zamawiającego Oprogramowania PentaJPK - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytanie ofertowe na świadczenie przez Wykonawcę usług wsparcia technicznego dla użytkowanego przez Zamawiającego Oprogramowania PentaJPK

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zapytanie ofertowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 1 - formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Załącznik nr 2 - Oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Załącznik nr 3 - Istotne Postanowienia Umowy

Wyjaśnienia i zmiana terminu złożenia oferty

Wyjaśnienia i zmiana terminu złożenia oferty

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Emilia Bukowska
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-08-29
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:08
Data i godzina publikacji:
2019-08-29 09:21:06

Menu Zamówienia publiczne