Centrala KOWR - Zapytania ofertowego w postępowaniu na organizację i obsługę 16 jednodniowych spotkań dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Centrala KOWR - Zapytania ofertowego w postępowaniu na organizację i obsługę 16 jednodniowych spotkań dotyczących realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁDANIA OFERT!!!! Nowy termin składania ofert: 19.10.2018 r., do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe - opublikowano 11.10.2018 r. (.pdf)

Formularz ofertowy - opublikowano 11.10.2018 r. (.doc)

Oświadczenie wykonawcy - opublikowano 11.10.2018 r. (.docx)

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego - opublikowano 15.10.2018 r. (.pdf)

Zapytanie ofertowe - opublikowano 15.10.2018 r. (.pdf)

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 18.10.2018 r.- opublikowano 18.10.2018 r. (.pdf)

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - opublikowano 22.10.2018 r. (.pdf)

 

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego - opublikowano 29.10.2018 r. (.pdf)

 

Adres e-mail do przesłania ofert w formie skanu: sekretariat_dwk@kowr.gov.pl

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Michał Krawczyński
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-11
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:15
Data i godzina publikacji:
2018-10-11 15:48:18