OT KOWR Szczecin „Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w obrębie Cieszyno i Rogówko gm. Węgorzyno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.42.2018 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w obrębie Cieszyno i Rogówko gm. Węgorzyno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.42.2018

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego określonego jako

„Dostawa i montaż pokryw żelbetowych do studzienek rewizyjnych znajdujących się na nieruchomościach położonych w obrębie Cieszyno i Rogówko gm. Węgorzyno”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.42.2018.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), w związku z art. 701 i następne kodeksu cywilnego.

Wartość szacunkowa zadania nie przekracza 30.000,00 euro.

 

Termin składania ofert 06.12.2018 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu - zaproszenie do składania ofert


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-11-30
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:07
Data i godzina publikacji:
2018-11-30 15:11:50