KOWR Centrala – zapytanie ofertowe na opracowanie graficznego tekstu informującego o trwającym naborze wniosków w ramach PROW podziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” oraz jego 6 publikacji – 3 publikacje artykułu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz 3 publikacje artykułu w prasie o zasięgu regionalnym, każda publikacja w innym regionie. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR Centrala – zapytanie ofertowe na opracowanie graficznego tekstu informującego o trwającym naborze wniosków w ramach PROW podziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” oraz jego 6 publikacji – 3 publikacje artykułu w prasie o zasięgu ogólnokrajowym oraz 3 publikacje artykułu w prasie o zasięgu regionalnym, każda publikacja w innym regionie.

Ogłoszenie o zamówieniu


Zapytanie ofertowe - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
 Formularz ofertowy - opublikowano 23.10.2019 r. (.docx)
 Załącznik nr 1  do umowy - SOPZ - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 1 do SOPZ - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
 Załącznik nr 3 do umowy - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr 4 do umowy - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr 5 do umowy - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)
Załącznik nr 6 do umowy - opublikowano 23.10.2019 r. (.pdf)

Informacja o wyborze oferty


 Wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 05.11.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Aneta Jurak
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-23
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:17
Data i godzina publikacji:
2019-10-23 16:58:12

Menu Zamówienia publiczne