KOWR Centrala – zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługę wykonania testów prywatnego inwestora (TPI) dla pięciu Spółek KOWR. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR Centrala – zapytanie ofertowe w postępowaniu na usługę wykonania testów prywatnego inwestora (TPI) dla pięciu Spółek KOWR.

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Istotne Postanowienia Umowy (IPU) - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Wycena - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Wycena - opublikowano 13.12.2019 r. (.docx)

Protokół odbioru - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Oferta Wykonawcy - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Oferta Wykonawcy - opublikowano 13.12.2019 r. (.docx)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez KOWR danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy Umowy - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez KOWR danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną/osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - opublikowano 13.12.2019 r. (.pdf)

 

Wybór oferty

 

 Wybór najkorzystniejszej oferty - opublikowano 20.12.2019 r. (.pdf)


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Katarzyna Jędrzejczak
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:12
Data i godzina publikacji:
2019-12-13 15:24:21

Menu Zamówienia publiczne