KOWR OT Częstochowa - Usługa kompleksowego przewozu mebli i elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych do siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Częstochowa - Usługa kompleksowego przewozu mebli i elementów wyposażenia pomieszczeń biurowych do siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie

Ofertę należy złożyć do: 26.07.2019r. do godz.: 13:00 osobiście lub listownie na adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa - pokój 236 oraz w formie elektronicznej (podpisana i zeskanowana oferta) na adres mailowy: zamowienia.publiczne.czestochowa@kowr.gov.pl.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Arkadiusz Witczak
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-07-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:09
Data i godzina publikacji:
2019-07-22 12:08:33

Menu Zamówienia publiczne