KOWR OT Kielce - Publikacja wykazów, ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedazy i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w prasie codziennej o zasięgu regionalnym (co najmniej wojewódzkim) w roku 2020. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Kielce - Publikacja wykazów, ogłoszeń, komunikatów i informacji o sprzedazy i dzierżawie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w prasie codziennej o zasięgu regionalnym (co najmniej wojewódzkim) w roku 2020.

Termin składania ofert do dnia 24.01.2020 r. godz. 11:30

 

 

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe Opublikowano dnia 20-01-2020
       Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Opublikowano dnia 20-01-2020
       Załącznik nr 2 - Wzór umowy Opublikowano dnia 20-01-2020

 

 

Wynik postępowania

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Opublikowano dnia 03-02-2020
   
   

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2020-01-20
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:17
Data i godzina publikacji:
2020-01-20 15:08:55

Menu Zamówienia publiczne