KOWR OT Kielce - Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania OT KOWR w Kielcach. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Kielce - Wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na nieruchomościach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania OT KOWR w Kielcach.

Termin składania ofert do: 10.04.2020 r. do godz. 11:30

 

 

Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe Opublikowano dnia 06-04-2020
       Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Opublikowano dnia 06-04-2020
       Załącznik nr 2 - Wzór umowy Opublikowano dnia 06-04-2020
       Załącznik nr 3 - Wykaz osób Opublikowano dnia 06-04-2020
       Decyzje administracyjne Opublikowano dnia 06-04-2020

 

 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Opublikowano dnia 24-04-2020
   
   

 

 

 

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Dawid Tyrcha
Data wprowadzenia infromacji:
2020-04-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-04-24 13:37:56
Data i godzina publikacji:
2020-04-06 13:46:20

Menu Zamówienia publiczne