KOWR OT KOSZALIN-Wykonanie inwentaryzacji lasów oraz uproszczonego planu urządzenia lasów (wraz z akceptacją Ministra właściwego do spraw środowiska) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Koszalinie. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT KOSZALIN-Wykonanie inwentaryzacji lasów oraz uproszczonego planu urządzenia lasów (wraz z akceptacją Ministra właściwego do spraw środowiska) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie działania KOWR OT w Koszalinie.

Termin składania ofert do dnia 24.03.2020r. do godz. 10:00.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Agnieszka Sikora-Gutowska
Autor ostatniej zmiany:
Agnieszka Sikora-Gutowska
Data wprowadzenia infromacji:
2020-03-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-04-06 13:27:59
Data i godzina publikacji:
2020-03-13 15:54:47

Menu Zamówienia publiczne