KOWR OT Opole - wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opracowaniami technicznymi służącymi do opisu przedmiotu zamówienia dla KOWR OT w Opolu – 6 zadań częściowych. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Opole - wykonanie kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z opracowaniami technicznymi służącymi do opisu przedmiotu zamówienia dla KOWR OT w Opolu – 6 zadań częściowych.

Ofertę podpisaną (podpisaną i zeskanowaną) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy przesłać na adres e-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl do dnia: 10.10.2019r do g. 10:00, wpisując w tytule wiadomości: kosztorysy – 36/2019


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-04
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:14
Data i godzina publikacji:
2019-10-04 13:01:42

Menu Zamówienia publiczne