KOWR OT Opole - Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej na gruntach rolnych należących do KOWR OT Opole, położonych na terenie woj. opolskiego – 2 zadania częściowe. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Opole - Wykonanie usługi rolniczej polegającej na skoszeniu pokrywy roślinnej na gruntach rolnych należących do KOWR OT Opole, położonych na terenie woj. opolskiego – 2 zadania częściowe.

Ofertę podpisaną (podpisaną i zeskanowaną) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, należy przesłać na adres e-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl do dnia: 19.09.2019r do g. 10:00, wpisując w tytule wiadomości: koszenie – 26/2019


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-09-13
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:14
Data i godzina publikacji:
2019-09-13 09:10:52

Menu Zamówienia publiczne