KOWR OT Poznań - usługa wywozu stałych odpadów komunalnych - postępowanie nr POZ.WOP.261.22.2019.RJ - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Poznań - usługa wywozu stałych odpadów komunalnych - postępowanie nr POZ.WOP.261.22.2019.RJ

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz. 12:00. Termin otwarcia ofert: 13.12.2019r. godz. 12:10.

zapytanie ofertowe

informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Odpowiedzialny za treść:
Renata Jeżewska
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-12-06
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:11
Data i godzina publikacji:
2019-12-06 09:19:47

Menu Zamówienia publiczne