KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.261.8.2020 Usługi związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60 - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR OT Wrocław - WRO.WOP.261.8.2020 Usługi związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 60

Termin składania ofert do dnia 24-04-2020 r. do godz.10:00

Treść zapytania ofertowego z załącznikami 

unieważnienie

 


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Karolina Przybysz
Data wprowadzenia infromacji:
2020-04-15
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-05-22 14:46:17
Data i godzina publikacji:
2020-04-15 13:44:05

Menu Zamówienia publiczne