KOWR SZCZECIN: Wykonanie usług rolniczych w postaci trzykrotnego wykaszania traw i porostów na powierzchni 4,27 ha na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.30.2020. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

KOWR SZCZECIN: Wykonanie usług rolniczych w postaci trzykrotnego wykaszania traw i porostów na powierzchni 4,27 ha na nieruchomościach będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Szczecinie. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.30.2020.

Wybór najkorzystniejszej oferty


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Urszula Jadwiżyc
Data wprowadzenia infromacji:
2020-03-25
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-04-15 13:31:47
Data i godzina publikacji:
2020-03-25 11:18:34

Menu Zamówienia publiczne