OT KOWR w Łodzi - Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR w Łodzi - Wycena nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych

Zamawiający informuje, iż w dniu 30.10.2019r, (przed upływem terminu skladania ofert) dokonał modyfikacji załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego tj. Formularza ofertowego oraz Załącznika nr 2 tj. Projekt umowy. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert: nowy termin składania ofert wyznacza się na dzień 05.11.2019r do godz. 10.00.

Zaleca się, aby Wykonawcy który przesłali swoje oferty przed upublicznieniem niniejszej zmiany potwierdzili, iż wszystkie informacje niezbędne do oceny oferty Wykonawcy tj. w szczególności dotyczące kryteriów oceny ofert, zostały zawarte w treści oferty złozonej z wykorzystaniem Załącznika nr 1 w pierwotnej wersji, lub do zmainy lub wycofania oferty w w/w terminie wyznaczonym na składanie ofert.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2019-10-22
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:09
Data i godzina publikacji:
2019-10-22 15:30:09

Menu Zamówienia publiczne