OT Warszawa - Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów na działce nr ew. 7/2 położonej we wsi Wólka Pracka, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT Warszawa - Zapytanie ofertowe na usunięcie odpadów na działce nr ew. 7/2 położonej we wsi Wólka Pracka, gmina Piaseczno, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

W niniejszym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: EKO-MOR Sp. z o.o., ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las

Cena brutto wykonania zamówienia: 14 904,00 PLN brutto

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

W dniu 30 czerwca 2020r. udzielono niniejszego zamówienia Wykonawcy: EKO-MOR Sp. z o.o., ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las

Cena brutto wykonania zamówienia: 14 904,00 PLN brutto


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Sławomir Kucharski
Data wprowadzenia infromacji:
2020-06-10
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-06-30 09:24:30
Data i godzina publikacji:
2020-06-10 14:21:55

Menu Zamówienia publiczne