OT KOWR Szczecin „Udrożnienie rowu melioracyjnego znajdującego się na dz. Nr 88/2 obręb Rębusz, gmina Bierzwnik”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.37.2018. - BIP Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Biuletyn Informacji Publicznej
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

OT KOWR Szczecin „Udrożnienie rowu melioracyjnego znajdującego się na dz. Nr 88/2 obręb Rębusz, gmina Bierzwnik”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.37.2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego określonego jako

„Udrożnienie rowu melioracyjnego znajdującego się na dz. Nr 88/2 obręb Rębusz, gmina Bierzwnik”. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZC.WOP.261.37.2018.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 w zw. z art. 6a ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), w związku z art. 701 i następne kodeksu cywilnego.


Podmiot udostępniający informację:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Autor ostatniej zmiany:
Anna Smoleń
Data wprowadzenia infromacji:
2018-10-31
Data i godzina ostatniej zmiany:
2020-03-27 13:18:05
Data i godzina publikacji:
2018-10-31 11:53:34